IKIGAI

Książka, która musi oddawać ducha Wschodu w poradnikowej formie. Wybrane elementy na okładce wykończono czerwoną metalizującą folią.

„Ikigai”

Contijoch Francesc Miralles, Piugcerver Hector Garcia

Wydawnictwo Muza SA